Какви са симптомите на дефектна ламбда сонда?

Feb 20, 2023     zhelyo     4816
Откриването на сиптомите на дефектни компоненти в автомобила е от ключово значение за правилното му функциониране. Макар и превенцията да не е лесна за осъществяване, тя може да спести доста нерви и разходи чрез смяната на дефектна авточаст, преди да е създала допълнителни проблеми. Един от компонентите, при които съществуват забележими симптоми за дефекти, е ламбда сондата.

Какво представлява ламбда сондата?

Ламбда сондата, която е известна още като кислороден сензор, е дребно електронно устройство, което е разположено в изпускателната система на автомобила. Основната му функция е да измерва количеството кислород в отработените газове. Тази информация се използва от блока за управление на двигателя (ECU), за да регулира въздушно-горивната смес в мотора, като основната цел на този тип контрол е отделянето на безопасен брой емисии и подобряването на горивната ефективност.

Тази част работи чрез възпроизвеждането на сигнал за напрежение, който се изпраща към ECU. Той има керамичен елемент, който съдържа смес от елементите цирконий и итрий, което му позволява да изчислява нивата на кислород в отработените газове. Компонентът е покрит с платина, която служи като електрод. Когато той се нагрее до определена температура се генерира сигнал за напрежение, който се изпраща към ECU. ECU използва този сигнал, за да регулира сместа въздух-гориво до търсеното съотношения. 
ламбда сонда

Какви са симптомите на дефектна ламбда сонда?

Ламбда сондата е критичен компонент от системата за контрол на емисиите на автомобила. Ако е в дефектно състояние, тя може да причини различни проблеми, включително повишени емисии и намалена горивна ефективност. Ето някои често срещани симптоми на дефект при този елемент:

  • светване на контролната лампа на двигателя - един от най-честите симптоми за наличието на дефект е светването на ключа за контролната лампа на двигателя на таблото. Тази предупредителна светлина обикновено се задейства от ECU, когато открие проблем с този компонент. От ключово значение е да не пренебрегвате този сигнал;

  • намалена горивна ефективност – амортизираната ламбда сонда може да накара двигателя да работи на различни от обичайните обороти, което води до намалена горивна ефективност. Това може да се дължи на неправилна гориво-въздушна смес, която може да накара двигателя да изгори повече гориво от необходимото, което ще доведе до много по-голям разход за същата мощност;

  • некачествена работа на двигателя – тя може да причини и намаляване на качеството на работа на двигателя чрез появата на спиране или колебание при ускорение. Това може да се дължи на неправилна гориво-въздушна смес, която влияе на процеса на горене;
  • повишени емисии – ако този компонент е дефектен, това със сигурност ще накара автомобила да отделя по-големи емисии при контакт с външната среда. Това може да доведе до редица проблеми, свързани с неспазването на екологичните рамки, които са предвидени с цел ограничаването на подобен тип вредни емисии, както и с необходимост от чести почиствания на външните части;

  • неприятни миризми – наличието на технически проблем при този елемент може да накара превозното средство да изпуска неприятни миризми от ауспуха, като силна миризма на сяра или обгорели кабели. Това може да се дължи на неправилна гориво-въздушна смес, която причинява непълно изгаряне на горивото, което води до наличието на неприятна миризма;

  • Въпреки че тези симптоми са характерни при технически проблеми на този компонент, те може да са причинени и от други елементи на вашето превозно средство. Експертите от онлайн магазина на Topcar съветват, да се консултирате с техник, който да ви даде информация относно основната причина за улавянето на който и да е от тези сигнали от сензорите на вашето превозно средство особено ако сигналите идват към вграден компютър на автомобила.


     
    Край