Консенсус: Всеки човек сам си е пол и специфична сексуална ориентация

Feb 23, 2018     zhelyo     4673
ООН - На специално събрание на всички държави и една тайнствена подземна цивилизация под Перник в ООН се реши цялата драма с половете.

За да не се ограничават ничии права за самоопределяне, но и за да не се спори дали да се взима биологичната, социалната, религиозната или футболната дефиниция на думата пол, се прие всеки човек да бъде собствен уникален пол.

"Размерите, вида и аромата на първичните и вторичните полови белези при всеки човек е уникален. Следователно всеки сам си е пол" - определя най-новата резолюция на ООН.
Ситуацията със сексуалната ориентация ще бъде подобна - всеки ще има собствена сексуална ориентация спрямо персоните и обектите на сексуалното си привличане.

"Примерно, може да харесвате момиче на име Мими. Тогава сте мимисексуален. Може обаче да харесвате и Петя - тогава сте мимипетясексуален. Ако харесвате и овце сте овцемимипетясексуален. Ако друг харесва същите дами, е важно да харесва поне различна овца, за да не ви дублира" - гласи революционният документ, който ще донесе мир по света.

Какъв пол сте?

Избери отговор!
Край