НСИ дава още 3 млн. на две студентчета да обиколят facebook-групите с апел да се попълни анкета в Google Forms

Sep 9, 2021     zhelyo     9964

You are now in line.
Thanks for your patience.
Your estimated wait time is 1 minute...

Поради невъзможността да се справят технически с електронното преброяване на населението от НСИ наеха още няколко подизпълнители.

Обезпечаването на набирането на данни ще се извърши посредством услугата на Google за анкети, допитвания, лексикони - Forms.

"Най-лесният начин да наваксаме изгубените 3 дни ще е, като ангажираме две студентчета трети курс, които да обиколят групите в социалните мрежи и да помолят хората да им попълнят" - убедени са в ефективността на идеята си от Института.
За целта обаче ще трябва да се похарчат още 3 милиона, колкото струваше и досегашната платформа за преброяване - въпреки успешната и вече съществуваща платформа за същото от допитването през 2011, успешно попълнена от над 1.5 милиона души.

Към момента преброените българи в онлайн системата са 9 милиарда, защото системата не е оптимизирана да не отчита всеки рифреш.

Я направо се пребройте в нашата анкета:

Избери отговор!
Край