Новите газопроводи ще почнат да пренасят вода в събота и неделя

Nov 28, 2019     Томпсъна     3441
ОТ СТРАНАТА - Това се съгласиха кметовете на няколко големи общини, в които е установен режим на водата в последните дни.

След това избраха някой харазмитичен и добре изглеждащ кмет от тях, който също да съгласи и примиера Борисов по телефона. Впоследствие установиха, че не е имало чак такава голяма нужда да е добре изглеждащ.

След като се установи воден режим в десетки населени места в България, засягащи над 400 хиляди души, цялото население бе принудено да се адаптира към нововъзникналата ситуация. Местните църковни служители се съгласиха да ползват светена вода, само и единствено, когато е абсолютно наложително. В резултат на това, през последната седмица светена вода се е използвала един или най-много два пъти.
Същевременно, липсата на вода доведе и до известни ползи. Доста повече хора започнаха да утилизират домашна ракия в личната си хигиена. Поради това са отчетени големи спадове в обривите, болезнени възпаления на ставите и изключително бързо спадане на цицините при децата. Също така возенето в градския транспорт в тези населени места вече е в еднаква степен приятно/неприятно за всички.

За много хора, честото гледане на телевизия "Discovery" в миналото се отрази изключително благоприятно в така развилата се ситуация. Всяка вечер към 7 часа в центъра на Генерал Тошево започнаха да се правят безплатни уъркшопи за набавяне на вода с помощта на терлик, стъклен буркан и паднали листа на дърветата през есента.

Колко вода пиете на ден?

Избери отговор!
Край