Вече 2 родителски срещи от началото на годината на баща не са му искани пари, да се паникьосва ли?

Oct 18, 2018     zhelyo     4826
ВЕЧЕ СЕ Е ПРИБРАЛ - Татко, посетил вече втора родителска среща от началото на годината, е в изумление.

Бащата на 3-класник от столично училище не знае дали всичко е наред, тъй като досега не са му искали пари за нищо.

"Нито екскурзии, нито щори, нито за подарък на учителката, нито за благото на самото училище. Всичко наред ли е?" - диви се той.
Допуска, че синът му може да е разказал на всички, че баща му е много беден, тъй като наскоро е отказал на потомството си да му купи смартфон за 1600 лева, какъвто имал Митко, дето баща му е някакъв големец, дето никой не знае какво точно прави.

"Опасявам се, че накрая ще се съберат много пари накуп и ще си такова майката" - описва в заключение бучката в гърлото си таткото.

Какво се случва?

Избери отговор!
Край